Tarieven

Standaarduurtarief
Het standaardtarief varieert van € 195,- tot € 210,- per uur (exclusief BTW).

Bijzonder tarief
Afhankelijk van de soort zaak kan een bijzonder tarief gelden. Wij zullen dit altijd met u overleggen.

Informatie of Adviesgesprek
Wij bieden u de mogelijkheid tot een kort adviesgesprek van 30 minuten voor een oriëntatie op uw juridische probleem en een
advies over eventuele vervolgstappen, of om kennis te maken met ons kantoor voordat u besluit gebruik te willen maken van
onze diensten. Het tarief voor dit adviesgesprek is € 75,00 inclusief 21% BTW.

Toevoegingszaken
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij speelt de
hoogte van uw inkomen, uw vermogen en uw gezinssituatie een rol. Wij vragen deze toevoeging voor u aan bij de Raad voor
Rechtsbijstand. Op die manier heeft iedereen toegang tot het rechtssysteem. U dient echter wel rekening te houden met een
door u te betalen eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen en kan oplopen tot € 881,- (tarief
2020).

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u onderzoeken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org
voorwaarden hoogte inkomen) en bespreekt uw advocaat met u tijdens uw eerste gesprek.

Bijkomende kosten
Alle op deze pagina genoemde tarieven zijn exclusief BTW en griffierechten, deurwaarders-, uittreksel- en reiskosten.
Wij brengen geen kantoorkosten in rekening, behoudens bij het instellen van hoger beroep in verband met de kopieerkosten
van het dossier in eerste aanleg tot een maximum van € 50,00.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard behoudens en voor zover de door hen verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico.

Geschillencommissie
Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten.

 

 

“Mw Van Leur heeft mij het afgelopen jaar bijgestaan. Ik kan alleen maar positief
spreken over de werkwijze/samenwerking van mw Van Leur. Ze is zeer professioneel, neemt de tijd, reageert snel en daarnaast heb ik de steun (ook die van de secretaresse) als zeer prettig ervaren.

 

Als je op zoek bent naar goede betrouwbare professionele advocaat, dan zou ik
zeker voor mw Van Leur gaan!!!